Menu Zavřeno

ASOR

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK – EKOLOGICKÝ, ÚČINNÝ, HOSPODÁRNÝ

Účel použití: ASOR spolehlivě odstraňuje bakterie a používá se k dezinfekci různých povrchů a materiálů, omyvatelných ploch, zařízení a předmětů, které přicházejí do styku s potravinami, vč. dezinfekce pitné vody. Je vhodný pro použití v obydlích, rekreačních, sportovních a léčebných objektech, v bazénech, dětských táborech, městských službách, průmyslu, zemědělství a v potravinářské výrobě včetně výroby alkoholických i nealkoholických nápojů.

Návod k použití: Dezinfekce přípravkem ASOR se provádí mokrým nanesením, pomocí rozprašovače (prostory, výrobní zařízení, povrchy), ponořením (různé předměty, hračky) a dávkováním do vody. Přípravek je účinný proti bakteriím v závislosti na poměru ředění po 1 až 15 min. Povrchy, prostor (podlahy, stěny) a zařízení se přípravkem potírají 1x, nebo při značném znečištění 2 x ( s 15min intervalem). Silně znečištěné předměty a plochy se nejprve mechanicky očistí, umyjí a pak dezinfikují. Pro jednorázové potření je spotřeba přípravku 200 ml na 1 m² povrchu, v případě opak. čištění je to celkově 300 ml až 400 ml na 1 m². Povrchy by měly být zvlhčeny stejnoměrně. Při použití rozprašovače spotřebujte pro jednorázové použití minimálně 100 ml přípravku na 1 m² ošetřované plochy. Stejným způsobem je možné ošetřit zařízení, povrchy, potrubí související s výrobou, přepravou, skladováním potravin, krmiv nebo nápojů (vč. Pitné vody). Pro potřebu osobní hygieny použijte roztok přípravku k omytí nebo s využitím rozprašovače. Předměty a plochy, které jsou ve styku s potravinami nebo nápoji, nechte 5 min namočené a poté nechte uschnout. (povrchy nevyžadují oplachovat čistou vodou). Při dezinfekci pitné vody a bazénových vod používejte přípravek v dávce 4 l na 1 m³ vody při 1 úkonu a při dalších v dávce 1 l na 1 m³ pitné vody. Po 5ti minutách je voda dezinfikovaná. Při provádění dynamické biocidní účinnosti došlo k inhibici bakterií ve vodě do 1 minuty při poměru 1:1000.

Ředění: Doporučené ředění s vodou pro povrchové použití přípravku je maximálně 1:100. Po naředění přípravku ihned proveďte aplikaci. (doporučujeme připravit takové množství roztoku, aby bylo zpracováno do 30min. po naředění).

Fyzikální a chemické vlastnosti: Vodní roztok sloučenina s obsahem aktivního chloru a to zejména kyseliny chlorné, chlornanu sodného a chloridu sodného, které uvolňuje chlor. Vzhled: Bezbarvá, čirá kapalina. Zápach: je charakteristický a slabě cítit po chloru. pH roztoku: 6,5—8,0 ORP: 800—950mV. Přípravek je plně biologicky odbouratelný. Koncentrace účinné látky: Chlornan sodný: 0,04 g na 100 g přípravku.

Bezpečnost práce: S2: Uchovávejte mimo dosah dětí. S26: Při zasažení oči okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění: Pozor nepoužívejte spolu s jinými dezinfekčními prostředky. Mohou se tak uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Čisté obaly lze předat k recyklaci.

Skladování: Skladujte v orig. balení v chladných, suchých a dobře větratelných prostorách. Nádoby těsně uzavírejte. Za těchto podmínek je přípravek stálý 9 měsíců. Chraňte před teplem a slun. zářením.

Doba použitelnosti: 9 měsíců od data výroby.

Povinné oznámení: MZČR, dle par.35 zák č120/2002. REG-3371-17.03.05/9442.

VÝROBCE:
Ing. Radomír Mališ – PROTE
739 14 OSTRAVICE 115

DISTRIBUTOR:
Plněno pro L.CH.Oil s.r.o.
www.lchoil.cz
Tel. 736 501 901

DATUM VÝROBY:

Dokumentace k produktu